• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   Khổ qua xanh đậm gai xù - INNO I44

   80.000,00 ₫
   - Cây: sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều - Trái: xanh đậm, gai nhọn, dài 22-24cm - Chất lượng ăn: vị đắng nhẹ, giòn - Kháng bệnh: đốm lá, phấn trắng và chống chịu tốt với bệnh do virus (đầu đinh)

   ● Mùa vụ: trồng quanh năm
   ● Mật độ trồng: 1.500–2.500 cây/1000m2
   ● Thời gian thu hoạch: 36 – 38 NSG
   ● Đặc tính giống:
   - Cây: sinh trưởng khỏe, cành nhánh nhiều
   - Trái: xanh đậm, gai nhọn, dài 22-24cm
   - Chất lượng ăn: vị đắng nhẹ, giòn
   - Kháng bệnh: đốm lá, phấn trắng và chống chịu tốt với bệnh do virus (đầu đinh)

   back to top