• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   DƯA LEO – INNO 388

   Cây: sinh trưởng khỏe Trái: dài 10-12cm,màu xanh đậm, cứng trái, vận chuyển xa tốt Chất lượng ăn: giòn, ngọt, có mùi thơm Kháng bệnh: kháng tốt bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng

   ● Mùa vụ: trồng quanh năm ở nơi có nhiệt độ mát 20 – 30oC
   ● Mật độ trồng: 2.500 – 3.500 cây/1000m2
   ● Thời gian thu hoạch: 28–32 ngày sau gieo
   ● Đặc tính giống:
    o Cây: sinh trưởng khỏe
    o Trái: dài 10-12cm,màu xanh đậm, cứng trái, vận chuyển xa tốt
    o Chất lượng ăn: giòn, ngọt, có mùi thơm
    o Kháng bệnh: kháng tốt bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng

   Ảnh của DƯA LEO – INNO 388 - Gói 10 hạt
   DƯA LEO – INNO 388 - Gói 10 hạt
   Cây: sinh trưởng khỏe Trái: dài 10-12cm,màu xanh đậm, cứng trái, vận chuyển xa tốt Chất lượng ăn: giòn, ngọt, có mùi thơm Kháng bệnh: kháng tốt bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng
   50.000,00 ₫
   Ảnh của DƯA LEO – INNO 388 - Gói 100 hạt
   DƯA LEO – INNO 388 - Gói 100 hạt
   Cây: sinh trưởng khỏe Trái: dài 10-12cm,màu xanh đậm, cứng trái, vận chuyển xa tốt Chất lượng ăn: giòn, ngọt, có mùi thơm Kháng bệnh: kháng tốt bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng
   250.000,00 ₫
   Ảnh của DƯA LEO – INNO 388 - Gói 1000 hạt
   DƯA LEO – INNO 388 - Gói 1000 hạt
   Cây: sinh trưởng khỏe Trái: dài 10-12cm,màu xanh đậm, cứng trái, vận chuyển xa tốt Chất lượng ăn: giòn, ngọt, có mùi thơm Kháng bệnh: kháng tốt bệnh nứt thân chảy mủ và bệnh phấn trắng
   2.250.000,00 ₫
   back to top