• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   Cà Chua Inno Vernonica

   300.000,00 ₫
   - Cây: sinh trưởng khỏe - Trái: dạng trứng, màu đỏ, bóng, trung bình 150-170gr/quả - Chất lượng ăn: thịt quả dày, vận chuyển xa tốt - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus Khối lượng tịnh: 5g

   ● Mùa vụ: Trồng quanh năm nơi nhiệt độ mát 20-30oC
   ● Mật độ trồng: 2.500 - 3.500 cây/1.000 m2
   ● Thời gian thu hoạch: 95-105 ngày sau gieo
   ● Đặc tính giống: 
   - Cây: sinh trưởng khỏe
   - Trái: dạng trứng, màu đỏ, bóng, trung bình 150-170gr/quả
   - Chất lượng ăn: thịt quả dày, vận chuyển xa tốt
   - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

   back to top