Cà Chua Inno Vernonica

300.000,00 ₫
- Cây: sinh trưởng khỏe - Trái: dạng trứng, màu đỏ, bóng, trung bình 150-170gr/quả - Chất lượng ăn: thịt quả dày, vận chuyển xa tốt - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus Khối lượng tịnh: 5g
☆☆☆☆☆
★★★★★

● Mùa vụ: Trồng quanh năm nơi nhiệt độ mát 20-30oC
● Mật độ trồng: 2.500 - 3.500 cây/1.000 m2
● Thời gian thu hoạch: 95-105 ngày sau gieo
● Đặc tính giống: 
- Cây: sinh trưởng khỏe
- Trái: dạng trứng, màu đỏ, bóng, trung bình 150-170gr/quả
- Chất lượng ăn: thịt quả dày, vận chuyển xa tốt
- Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

back to top