• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   Bí siêu nụ tròn - INNO 777

   130.000,00 ₫
   - Nụ nhiều, ra liên tục - Thời gian thu hoạch: 32-35 ngày. - Quy cách đóng gói: 10gr

   ● Mùa vụ: trồng quanh năm

   ● Mật độ trồng: trồng cây-cây 0.35-0.40m, hàng-hàng 1.4-1.6m tương đương 2.200 – 2.600 cây/1000m2

   ● Thời gian thu hoạch: 32 – 35 NSG, thu hoạch nụ hoa cái.

   ● Đặc tính giống:

   - Cây: cây bò lỡ, nụ xoay quanh gốc

   - Chất lượng ăn dẻo, thơm, ngọt

   - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

   back to top