• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   Bí nụ Cô tiên - INNO 102

   110.000,00 ₫
   - Cây: bò ngắn, sát gốc, trái xoay quanh gốc - Chất lượng ăn: thịt quả dày, dẻo - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus Đóng gói: 10g

   ● Mùa vụ: trồng quanh năm
   ● Mật độ trồng: trồng cây-cây 0.35-0.40m, hàng-hàng 1.0-1.4m tương đương 2.500 – 3.500 cây/1000m2
   ● Thời gian thu hoạch: 32 – 35 NSG, thu hoạch nụ hoa cái.
   ● Đặc tính giống:
   - Cây: bò ngắn, sát gốc, trái xoay quanh gốc
   - Chất lượng ăn: thịt quả dày, dẻo
   - Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

   back to top