• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   Bí đao xanh - INNO-444

   40.000,00 ₫
   - Màu trái: xanh trung bình, có bông, ruột quả xanh, - Kích thước: dài 35-40cm, đường kính 7-7.5cm. - Thời gian sinh trưởng: 48-50 ngày. - Năng suất: 80-100 tấn/ha. - Quy cách đóng gói: 2gr

   - Màu trái: xanh trung bình, có bông, ruột quả xanh,
   - Kích thước: dài 35-40cm, đường kính 7-7.5cm.
   - Thời gian sinh trưởng: 48-50 ngày.
   - Năng suất: 80-100 tấn/ha.
   - Khả năng kháng bệnh,sức sống cây:
   cây sinh trưởng mạnh, kháng tốt virus GMV
   - Mùa vụ: quanh năm (thích hợp với khí hậu mát).
   - Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Bắc.
   - Mật độ: Mùa mưa 2 x 0.8 m
   Mùa nắng 1.8 x 0.6 m
   - Đặc tính nổi trội: cây sinh trưởng mạnh, trái đẹp, rộ trái,
   kháng tốt virus GMV, năng suất cao, vận chuyển xa tốt.

   back to top