• Products
  Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí của bạn.
   • Blog
    Không tìm thấy dữ liệu

   ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55

   Cây: cây khỏe, sinh trưởng mạnh Trái: phần lớn là 4 cạnh, trái đẹp, màu đỏ tươi, bóng, cứng trái Chất lượng ăn: vị ngọt, thị quả dày dày Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

   ● Mùa vụ: trồng quanh năm ở nơi có nhiệt độ mát 20 – 30oC
   ● Mật độ trồng: 2.500 – 3.500 cây/1000m2
   ● Thời gian thu hoạch: 120 – 130 ngày sau khi trồng
   ● Đặc tính giống:
    o Cây: cây khỏe, sinh trưởng mạnh
    o Trái: phần lớn là 4 cạnh, trái đẹp, màu đỏ tươi, bóng, cứng trái
    o Chất lượng ăn: vị ngọt, thị quả dày dày
    o Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus

   Ảnh của ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 20 hạt
   ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 20 hạt
   Cây: cây khỏe, sinh trưởng mạnh Trái: phần lớn là 4 cạnh, trái đẹp, màu đỏ tươi, bóng, cứng trái Chất lượng ăn: vị ngọt, thị quả dày dày Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus
   85.000,00 ₫
   Ảnh của ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 100 hạt
   ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 100 hạt
   Cây: cây khỏe, sinh trưởng mạnh Trái: phần lớn là 4 cạnh, trái đẹp, màu đỏ tươi, bóng, cứng trái Chất lượng ăn: vị ngọt, thị quả dày dày Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus
   200.000,00 ₫
   Ảnh của ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 1000 hạt
   ỚT NGỌT ĐỎ INNO-R55 - Gói 1000 hạt
   Cây: cây khỏe, sinh trưởng mạnh Trái: phần lớn là 4 cạnh, trái đẹp, màu đỏ tươi, bóng, cứng trái Chất lượng ăn: vị ngọt, thị quả dày dày Kháng bệnh: Chống chịu tốt với bệnh chết cây do khuẩn và do virus
   1.490.000,00 ₫
   back to top